Turgay Berberoğlu - Anasayfa
  
  
Math for 6th Class
Combined with Flash, 22 Subpages, E-Learning Application
Easy Learn Supported with Animations, Multiple Choice Questions and Interactive Activities
Program: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Action Script, Adobe Dreamweaver

  View The Live Application 
Tag: P0201, E-Learning, Electronic Learning, E-Öğrenme, Flash, Animation, Interactivity, Matematik, Mathematics, Doğru, Düzlem, Işın, İşlem Önceliği, Kümeler, Veri Toplama, Grafik, Aritmetik Ortalama, Açıklık
  
  
Social Studies for 7th Class
Combined with Flash, 23 Subpages, E-Learning Application
Easy Learn Supported with Animations, Multiple Choice Questions and Interactive Activities
Program: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Action Script, Adobe Dreamweaver

  View The Live Application 
Tag: P0202, E-Learning, Electronic Learning, E-Öğrenme, Flash, Animation, Interactivity, Sosyal Bilgiler, Social Studies, İletişim, İnsan İlişkileri, Etkili ve Güzel Konuşmak, Beden Dili, Empati, Eleştirilere Açık Olmak, Sen Dili, Ben Dili
  
  
Physics for 9th Class
Combined with Flash, 15 Subpages, E-Learning Application
Easy Learn Supported with Animations, Multiple Choice Questions and Interactive Activities
Program: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Action Script, Adobe Dreamweaver

  View The Live Application 
Tag: P0203, E-Learning, Electronic Learning, E-Öğrenme, Flash, Animation, Interactivity, Fizik, Physics, Fizik Nedir?, Elektrik, Manyetimza, Optik, Termodinamik, Atom, Nükleğer Fiziki, Katı Hâl Fiziği
  
  
History for 9th Class
Combined with Flash, 12 Subpages, E-Learning Application
Easy Learn Supported with Animations, Multiple Choice Questions and Interactive Activities
Program: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Action Script, Adobe Dreamweaver

  View The Live Application 
Tag: P0204, E-Learning, Electronic Learning, E-Öğrenme, Flash, Animation, Interactivity, Tarih, History, Tarih Biliminin Yöntemi, Sınıflandırma (Tasnif), Çözümleme (Tahlil), Eleştiri (Tenkit), Sentez (Terkip)

 

Back to Top